Personallister – Hva sier loven?

Personallister skal sørge for at man har kontroll over alle som arbeider i organisasjonen, inkludert ulønnet og innleid personale. Men er personallister et krav i alle bedrifter?

8 vanlige spørsmål og svar rundt personallister

Sitter man med personalansvar så er det mange spørsmål som kan dukke opp. Du lurer kanskje på spørsmål som:

- Får man bøter når man ikke fører timelister?
- Kommer myndighetene på uanmeldt kontroll?
- Følger min virksomhet loven angående personallister?

I denne artikkelen svarer vi på de mest kjente spørsmålene rundt personallister. Skulle du ha andre spørsmål, eller behov for veiledning rundt hvordan du kan få best mulig system - ikke nøl med å ta kontakt med oss for å se hvilken løsning vi kan tilby.

1. Må alle føre personallister/timelister?

Nei, det er ikke lovpålagt å føre personallister i alle bransjer. Likevel kan det å føre timelister bidra til mer kontroll i bedriften, spesielt hvis man bruker digitale systemer. Med Visual Registration trenger det ikke være tidkrevende eller komplisert å føre timelister - da alle ansatte enkelt kan sjekke inn/ut rett i appen selv. Eventuelt kan man sette opp et nettbrett på arbeidsplassen som alle stempler inn og ut av.

2. Hvem må føre personallister?

Noen bransjer har tradisjonelt sett hatt en del svart arbeid, og derfor følger myndighetene ekstra godt med på bransjer som f. eks: 

 • Serveringsteder
 • Frisører og skjønnhetspleie
 • Bilverksted og bilpleie

I de overnevnte bransjer må både ansatte, daglig leder og evt. eiere som jobber føre timelister.

3. Må eier i et enkeltmannsforetak føre timelister?

I de overnevnte bransjer må eier, selv om han jobber alene, føre timelister.

4. Hvilke bransjer har delvis krav om å føre timelister?

En er som hovedregel fritatt fra kravet til å føre og oppbevare personalliste dersom 75 prosent eller mer av omsetningen kommer fra virksomhet hvor det ikke er plikt til å føre personalliste.

 • Eksempel: Et hotell hvor omsetningen består av romutleie og servering. Inntektene fra servering utgjør mellom 15 og 18 prosent av totalomsetningen. Hotellet er da unntatt fra plikten om å føre personalliste.

5. Kommer myndighetene på uanmeldt kontroll?

Myndighetene kommer på uanmeldte kontroller og da må man ha følgende på plass for å unngå gebyr:

 • Å kunne skrive ut listen på papir, eller
 • Å presentere den på skjerm

6. Kan man få bøter? Og hvor stor er boten eller tvangsmulkten?

Ja, man får tvangsmulkt.

 • Gebyret for mangler med personallisten er 10 rettsgebyr for første overtredelse
 • Gebyret for gjentagelse av manglende personallister er 20 rettsgebyr
 • I tillegg kommer det 2 rettsgebyr for hver person som mangIer

Dette er kjedelige konsekvenser som man enkelt kan unngå ved føring av personallister med Visual Registration!

7. Kan man føre personallister elektronisk?

Ja, det er fullt mulig og en veldig effektiv løsning så lenge man kan:

 • Skrive ut listen på papir, eller
 • Presentere den på skjerm
Les hvordan Jensen Beach Golf Club har spart både tid og kostnader ved å gå over til å bruke Visual Registration System for både personallister og daglige sjekklister.

8. Kan man føre personallister i Excel eller Word?

Det er mulig å føre personallister i Excel eller Word, men da er man nødt til å være obs på at:

 • Man må lagre filene i et ikke-redigerbart format
 • Filene må kunne skrives ut på forespørsel eller vises direkte på skjerm

Gratis demo?

Er du interessert i å finne ut hvordan du kan forenkle prosessen med personallister?

Av Torun Sleire Torblå – Autorisert Regnskapsfører.

Flere artikler