Den siste biten i puslespillet

Har du kontroll på dette, blir det langt enklere å nå bedriftens fulle potensiale.

Den totale kontraktør-effektiviteten er en måling av dine interne prosesser og administrative prosedyrer. Det er også den siste av de fire effektivitetspilaren som beskriver Visual Registrations «The four pillars of efficiency».

På dette tidspunktet har du evaluert utstyr (OEE), ressurser (ORE) og materialer (OME). Du har forsøkt å optimalisere arbeidsflyten. Kanskje du også har sett på LEAN, optimalisert kvaliteten på materialene, diskutert leveringsgarantier med leverandørene dine og jobbet med dine ansatte for å identifisere den beste praksisen for arbeidsflyten deres. Hva gjenstår da å gjøre? Hva annet kan forbedres?

Du har kanskje hørt det gamle business-ordtaket om de 5 P-ene: Proper planning prevents poor performance. Vel, da er det på tide å se på den siste biten av effektivitetspuslespillet. Den siste delen av Kaizen som binder alt sammen – nemlig de interne prosessene dine, som planlegging, ledelse og administrative prosesser.

«Den totale kontraktør-effektiviteten er en måling av dine interne prosesser og administrative prosedyrer. »

Frigjør det fulle potensialet

Prosesser og prosedyrer er den siste delen av effektivitetssyklusen. Det er det en god grunn til. Det er en oppgave som både er vanskelig og utfordrende å optimalisere. Samtidig kan man ikke nå det fulle potensialet uten gode nok prosesser.

Når du planlegger prosjekter og prosesser, må du vurdere og evaluere blant annet:

 • Serviceintervaller for utstyr
 • Sertifisering av ansatte
 • Levering av nødvendige materialer
 • Fakturering og lønnsbetingelser
 • Datasamhandling mellom flere systemer
 • Arbeidsdokumentasjon i prosjekter og oppgaver
 • Tidsregistrering av alle involverte parter
 • Rapportering og oversikt
 • Tilbud basert på tidligere prosjektresultater
 • ROI-beregninger og prognoser på prosjekter
 • Risikovurderinger og mulige utfall
 • Presentasjon og åpenhet av utvalgte data til leverandører, kunder og ansatte
 • Reguleringsspørsmål som min påvirker driften

En vanskelig og sammensatt oppgave.

Med alt dette å vurdere, er planleggingen av prosjekter en vanskelig og sammensatt oppgave. Du må derfor sørge for at systemene du bruker er i stand til å integrere disse parameterne i prosessene dine, og dermed gjøre virksomheten din effektiv, fleksibel og smidig. For det andre må du være sikker på at det valgte systemet kan integreres med ditt ressursplanleggingssystem, lønningssystem og/eller andre systemer på stedet du bruker.

VRS sin effektivitetssyklus er basert på mange års erfaring som leverandør og kontraktør for industrien. I løpet av disse årene har vi sett pilarenes påvirkning og effekt på bedriften når fokuset flyttes bort fra de viktige elementene.

Vi har utviklet denne effektivitetssyklusen for å sikre deg et verktøy for å forstå virksomheten din og enklere dedikere fokus der det er nødvendig – når det er nødvendig. I tillegg har vi utviklet Visual RegistrationSystem (VRS) på nettopp disse prinsippene.

Følg oss på LinkedIn for mer informasjon om VRS og effektivitetssyklusen. Få innsikt i relevante kundehistorier eller ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe nettopp deg og din bedrift.

Kort oppsummert:

 • Vi leverer
 • Vi forstår
 • Vi forenkler
 • Vi hjelper deg å lykkes!
Efficiency cycle

Flere artikler