Store, kompliserte timelister gjort enkelt 🍴

Visual Registration er det optimale styringsverktøyet i hotell- og restaurantbransjen. Få oversikt over dine ansatte og styr ulike avdelinger rett fra desktop eller via app. Behold kontrollen over hele organisasjonen.

Se hvordan det funker

Store, kompliserte timelister gjort enkelt 🍴

Visual Registration er det optimale styringsverktøyet i hotell- og restaurantbransjen. Få oversikt over dine ansatte og styr ulike avdelinger rett fra desktop eller via app. Behold kontrollen over hele organisasjonen.

Se hvordan det funker
Servering
1h 5m
Thea Nilsen
Thea Nilsen
14:00-15:05
Booking
6h 15m
Peder Henriksen
Peder Henriksen
9:00-15:15
Bartending
2h 10m
Julie Pettersen
Julie Pettersen
10:30-12:40
Kurs
7h 30m
Julie Aare
Julie Aare
08:00-15:30
Matlaging
55m
Fredrik Karlsen
Fredrik Karlsen
08:00-08:55
Servering
1h 5m
Thea Nilsen
Thea Nilsen
14:00-15:05
Booking
6h 15m
Peder Henriksen
Peder Henriksen
9:00-15:15
Bartending
2h 10m
Julie Pettersen
Julie Pettersen
10:30-12:40
Kurs
7h 30m
Julie Aare
Julie Aare
08:00-15:30
Matlaging
55m
Fredrik Karlsen
Fredrik Karlsen
08:00-08:55

Enklere å organisere avdelinger og skift

Uavhengig av størrelse og kompleksitet kan du enkelt strukturere vaktlister. Med vårt oversiktlige verktøy er det lettvint å planlegge kommende vakter og ha full kontroll over vaktplanen.

 • Fleksible moduler som dekker deres behov
 • Systematisk eventplanlegging med tilknytting av tilgjengelig personale
 • Flytt personale mellom avdelinger etter behov
 • Registrer fravær, ferie eller vaktbytte med kostnadskontroll i behold
Jeg vil lære mer
No items found.

Se hvordan det funker

Kvalitetssikre rutiner fra åpning til stenging

Åpnings- og stengerutiner kan nå flyttes fra papiret som henger i gangen til en digital plattform. Opprett og videreformidle dagens gjøremål og rutiner, og sikre at de riktige oppgavene blir utført med loggføring.

 • Smarte sjekklister gjør at du enkelt kan lage både åpnings- og stengerutiner som sikrer at de ansatte fullfører oppgavene
 • Avviksregistrering sikrer HMS på arbeidsplassen
 • Varetelling kan gjøres direkte i verktøyet i alle avdelinger - uavhengig om det er tørrvare/-vinlager/-og eller utstyr
La oss hjelpe deg

Unngå overflødig administrasjonsarbeid

Bruk tid på gjesteopplevelsen fremfor korrigeringer og etterfylling av timer. Visual Registration hjelper deg å sette opp et system som fungerer for deres avdelinger.

 • Sett opp regler for automatisk timelønn når de ansatte jobber skiftrotasjon
 • Verktøyet forsikrer deg om at de ansatte fører riktig tid og får riktig tillegg
 • Unngå å bruke flere ulike plattformer for formidling av viktig informasjon - kommuniser med ansatte direkte i appen
 • Sett opp ulike stasjoner og fordel dine ansatte der de hører til før arbeidsdagen begynner
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Smart inn/utsjekk via app

Hektiske dager kan være vanskelig å holde styr på, men med smart inn/utsjekk via app er det lettvint for de ansatte å registrere sine arbeidstimer. Du kan også sette opp et nettbrett i garderoben slik at personale har en felles plass de alltid husker å sjekke inn/ut. Registrering av timer blir dermed gjort enkelt og riktig.

 • Sørg for at de ansatte ikke kan sjekke inn via mobil før de ankommer med GeoFence
 • Mulig å ha en felles innsjekk/utsjekk med nettbrett for enkel stempling
 • Intuitiv innsjekk med oppsatt vaktplan eller selvvalgt oppgave
Vil du teste?

Andre fordeler ved å bruke Visual Registration

Skreddersydd

Skreddersydd

Vårt fleksible system kan enkelt skreddersys til dine behov.

Oppmøte

Oppmøte

Vit hvem som er på jobb. Du kan også enkelt sjekke om alle er gjort rede for ved en ulykke.